Shenzhen Mingcai New Century Tech.co.,ltd

Home > 关于明彩 > 发展历程

发展历程

2008年· 通过ISO9001/2000国际质量管理体系认证,产品 成功打入国际市场。同年被评为“深圳市高新技术企业” Date:2008-06-03 / Written by: Mingcai / Read: 2405